Integritetspolicy

 Denna integritetspolicy beskriver dina rättigheter till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter. 

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://cyberosint.se

CyberOsint Scandinavia AB som är ett svenskregistrerat företag (Org nr 559319-8053) och adress är Södra vägen 6, 412 54 Göteborg, Sverige. Företaget utvecklar och säljer digitala produkter och tillhandahåller rådgivning. CyberOsint Scandinavia AB grundades 2021.

När samlar vi in ​​personuppgifter?

 • När du använder våra tjänster
 • När du registrerar dig för att få information via våra webbplatser
 • När du kommunicerar med oss ​​personligen, via telefon, e-post, sociala medier eller via våra webbplatser
 • När du anmäler dig till ett evenemang
 • När du söker jobb

Varför samlar vi in ​​personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen av våra produkter, tjänster och webbplatser
 • Genomföra direktförsäljning och kontraktsförfaranden
 • Uppfylla avtalsförpliktelser såsom leverans, fakturor, betalningar och support enligt vårt avtal med dig som kund

Hur samlar vi in ​​personuppgifter?

CyberOsint Scandinavia AB samlar in allmänna personuppgifter direkt från dig. Vi använder cookies och annan spårningsteknik när du använder våra webbplatser, vår tjänst och kommunicerar med oss ​​via e-post för att optimera din användarupplevelse. Vi kan också samla in personuppgifter om dig från andra källor såsom partners, sociala medieplattformar eller tredjepartsleverantörer som samlar in data. Leverantören skyddar dessa personuppgifter enligt GDPR-krav.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

CyberOsint Scandinavia AB lagrar endast dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Vi tar hänsyn till vårt berättigade intresse av att kunna svara på dina förfrågningar eller lösa eventuella problem och följa regler och föreskrifter enligt gällande lag. Detta innebär att vi kan komma att behålla dina personuppgifter under en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När de insamlade personuppgifterna inte längre behövs raderar vi dem. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter för statistiska ändamål, men i dessa fall kommer personuppgifterna att vara anonyma.

Var behandlar vi personuppgifter?

Behandlingen av personuppgifter är begränsad till Sverige. Personuppgifterna lagras inom Sverige.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter?

Samtycke

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med vår marknadskommunikation. Detta kan innefatta information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och i vissa fall marknadsföring av våra partners produkter och tjänster. All denna kommunikation baseras på ditt samtycke som du har gett genom att registrera dig via samtyckesformuläret.

Avtal

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden gällande avtal med våra kunder, partners eller leverantörer.

Berättigat intresse

Vi kan också samla in dina personuppgifter om det är av legitimt intresse och på ett sätt som vi bedömer inte strider mot din integritet eller frihet.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Som registrerad har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter rättade.
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Du har rätt att begränsa eller invända mot vår behandling.
 • Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade.
 • Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakta mattias@cyberosint.se för alla frågor angående dina rättigheter.

Cookies

Vi använder digital spårningsteknik som cookies för att samla in information om CyberOsint Scandinavia AB användare och besökare på vår webbplats. Vi använder cookies för att förstå dina preferenser för framtida besök, spåra hur många som ser annonsen och samla in information om användarinteraktioner så att vi kan erbjuda bättre upplevelser och verktyg i framtiden.

De flesta webbläsare har ställts in på att acceptera cookies eftersom det krävs av de flesta webbsidor. Du kan dock ändra inställningarna i din webbläsare för att neka cookies, blockera tredjepartscookies eller indikera när en cookie har skickats.

Så här delar vi dina personuppgifter

Vi kan komma att dela personuppgifter med tredje part för att de ska kunna utföra uppgifter inom företaget för vår räkning.

Vi kan även skicka dina personuppgifter till partners, tredjepartsleverantörer av produkter, underleverantörer och andra länkade organisationer om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina tjänster till dig för vår räkning.

Vi har ingått bindande avtal som krävs enligt tillämplig lag med sådana tredje parter och kräver att de inte använder dina personuppgifter för andra ändamål än de som nämns i denna integritetspolicy och för inget annat syfte än att utföra nödvändiga tjänster åt oss. När behandlingen av dina personuppgifter sker utanför EU och EES kommer CyberOsint Scandinavia AB att säkerställa att det finns en laglig grund för detta genom att använda EU-kommissionens modellklausuler (EU Model Clauses). 

Vi kommer att avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om utlämnande är nödvändigt för att följa rättslig process. Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter om det är absolut nödvändigt och om vi kan säkerställa dina integritetsrättigheter.

Underleverantörer

Loopia AB

Ändringar i vår integritetspolicy

Detta dokument kommer att övervakas kontinuerligt och kommer att bli föremål för en årlig granskning. Dokumentägaren ansvarar för den årliga granskningen. Vid återkommande kritiska incidenter kan det bli ytterligare granskningar.

Så här kontaktar du oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår integritetspolicy:

E-posta till mattias@cyberosint.se

För ytterligare kontaktuppgifter, besök vår hemsida www.cyberosint.se

Denna policy uppdaterades senast 2023-03-25.